Vihreämpiä

katseen­vangitsijoita

kaupunkeihin

Projektin tavoitteena on tutkia eri menetelmin mahdollisuutta kehittää orgaanista julkisivumateriaalia, joka toimisi ympäristöä elävöittävänä funktionaalisena sekä taiteellisena elementtinä.

Uusi biofilinen julkisivumateriaali

Uuden materiaalin vaikutustavoite on vastata biofilisiin kysymyksiin, joita ihminen sisäsyntyisesti tarvitsee ympärilleen voidakseen hyvin. Biodesignin avulla voidaan kehittää uudenlaisia materiaaleja, jotka imitoivat luonnossa esiintyviä ilmiöitä ja prosesseja. 

Julkisivutuotteen materiaalin tärkein tavoite ilmastonmuutoksen kannalta on toimia hiilinieluna. Tuomalla vihreämpiä katseenvangitsijoita vertikaalisella pinnalla, luodaan hyvinvointia kaupunkien asukkaille. Orgaanisella julkivisumateriaalilla tarkoitetaan tässä materiaa, joka elää ja muuttuu, on ympäristöä kaunistava elementti ja kestää lisäksi muuttuvia olosuhteita.

kestava-kehitys-hyvinvointi

Biomimicry

functions like nature

Biomimetiikka viittaa luonnon biologisten organismien tai järjestelmien käyttämien toiminnallisten strategioiden tekniseen muuntamiseen ja toteuttamiseen. 

biofilia-rakentaminen

Biomorphy

looks like nature

Biomorfiset muodot edustavat luonnollisia muotoja usein abstraktilla tavalla yhteyden muodostamiseksi luontoon. Biomorfiaa voidaan soveltaa arkkitehtonisissa ja rakenteellisissa muodoissa tai pienemmissä, koristeellisissa ratkaisuissa. 

elavat-julkisivumateriaalit

Bioutilization

uses nature

Bioutilization-termillä tarkoitetaan biologisen materiaalin tai elävien organismien käyttöä suunnittelussa tai teknologiassa.